Personlig udvikling i et venligt fællesskab


To dage med overnatning og et struktureret program med psykolog på Stensbæk Højskole i en gruppe af motiverede deltagere. 


Personlig udvikling handler om at udnytte de levende ressourcer, du har til rådighed, men som måske ikke er tydelige for dig lige nu. Det gælder både privat og arbejdsmæssigt.


Personlig udvikling handler i høj grad om, at du bliver bevidst om din adfærd, dine værdier, tankemønstre, følelser, kvaliteter og overbevisninger. Du skal med andre ord lære din personlighed bedre at kende. Når du har en dybere forståelse af dig selv, kan du bedre tage stilling til, hvad du ønsker at arbejde videre med.


Behovet for personlig udvikling kan opstå hvis:

-du gerne vil blive bedre til at lytte til dig selv og sige ja til det, du ønsker.

-du vil blive bedre til at sige nej til ting, situationer og mennesker.

-du gerne vil skabe mere tilfredsstillende relationer til andre.

-du ønsker et sundere liv og bedre vaner.

-du ønsker et mere indholdsrigt liv med ting som giver mening for dig.

-du gerne vil udnytte dine potentialer bedre i arbejdslivet.


Du kan være leder, ansat, ledig, studerende og har lyst til at kigge på dig selv og se på de mulige veje at gå. Du vælger at forpligte dig til at tage værdibaserede skridt i dit liv nu.


Den indsigt du opnår om dig selv, omsætter vi sammen til praksismål og en handleplan, som du sætter i spil. Du lærer undervejs at bringe balance mellem følelser, tanker og handlinger. Det betyder, at dine handlinger kommer til at være i overensstemmelse med dine værdier og overbevisninger. 


Kursus starter den 23.5. 2024 kl. 10.00 og slutter den 24.5. kl. 15


Kurset foregår inde og ude på Stensbæk Højskole Stensbækvej 26, 6510 Gram med undervisning, gruppesamtaler, arbejde med og i naturen samt lettere øvelser med kroppen. Der bliver bl.a. arbejdet med ACT (acceptance commitment træning) og Naturterapi. Se mere om dette på hjemmesiden.


Du deltager over 2 dage med overnatning på Stensbæk sammen med højst 10 andre mennesker, der ønsker at arbejde med sig selv. Erfaringen er at arbejde med sig selv i et fællesskab har en større effekt og forpligtelse.


Pris 2500,- kr. Kursus ved psykolog, overnatning, kost og drikkevarer. Medbring praktiske tøj til inde og ude. 

Ved tilmelding betales det fulde beløb. Holdet bliver oprettet ved 8 personer. For yderligere information ved underviser

Henrik Møller, autoriseret psykolog

Fjordglimt 21, 6100 Haderslev

mobil 25752251

email: henrikmoellerpraksis@gmail.com

hjemmeside: www.psykologhenrikmoeller.dk