Behandling af personlige oplysninger

ORIENTERING OM BEHANDLING AF PERSONOPLYSNINGER
Her er nogle oplysninger, jeg skal give dig ifølge EUs Persondatalov:
Jeg skriver journal. Det vil sige, at jeg skriver noter om fx dine sociale forhold og dit helbred. Formålet er at give dig en god og relevant behandling.
Jeg kan modtage oplysninger om dig fra din læge og andre, hvis du har givet dit samtykke til, at de
sender oplysningerne til mig.
Jeg har tavshedspligt, og det er kun mig der har adgang til din journal.
Jeg kan give oplysninger videre til din læge og andre, hvis du har givet dit samtykke til det.
Jeg har pligt til at bryde min tavshed, hvis der er alvorlig risiko for, at du eller andre kommer til
skade.
Jeg har pligt til at underrette kommunen, hvis jeg er bekymret for et barns trivsel og udvikling.
Jeg sender oplysninger til betalere, hvis nogen (Sygesikringen, forsikring, kommune) betaler dine
samtaler helt eller delvist.
Jeg sender oplysninger til min revisor, så jeg kan få lavet årsregnskab. Min revisor har
tavshedspligt.
Din journal bliver opbevaret i et sikret elektronisk journalsystem, der ligger
hos en databehandler jeg har en aftale med. Jeg gemmer dine oplysninger i 5 år.


Du har ret til at få at vide, hvad der står i din journal. Kontakt mig hvis du vil have en kopi.
Man må ikke slette i en journal, men hvis noget er forkert, kan vi tilføje en rettelse. Vi kan rette og slette i alt andet end journalen, hvis der er fejl.
Hvis du er utilfreds med hvordan jeg håndterer dine oplysninger, så sig det til mig, så finder vi en løsning. Hvis du stadig er utilfreds, kan du klage til Datatilsynet.