Hos psykolog Henrik Møller

Hos psykolog Henrik Møller

Fjordglimt 21, 6100 Haderslev

Konsultation:

Varighed af en konsultation er mellem 50 og 55 minutter.

Der er mulighed for dobbeltkonsultation.

Priser:

Hvis man selv skal betale, er prisen 1000,00 kr. for en konsultation individuelt.

Supervision 1200.00 kr. for en konsultation

Gruppesupervision 1500kr. pr. time.

(Pr. 1-12- 2020).

 

Undervisnings- og personaleforløb aftales særskilt. Læg mærke til aktuelle mindfulness forløb på hjemmesiden. 

 

Jeg har overenskomst med sygesikringen, og hvis man henvises af lægen til psykologsamtaler, er prisen:
- for 1. individuelle samtale 420,17,-kr.

- for 2. og følgende individuelle samtaler er prisen 350,36,-kr.

(efter sygesikringens takster pr. 1-3-2023)

 

Vær opmærksom på, om der er mulighed for tilskud eller betaling fra en forsikring, arbejdsplads eller om der er mulighed for en kommunal ydelse.

 

Betaling:

Foregår ved overførsel til Netbank reg. nr. 8117 3076428 efter 2-3 samtaler, hvor du får en faktura med hjem eller tilsendt.

Afbud: Helst dagen før og senest kl. 9.00 på dagen for aftalen. Ved for sent afbud eller udeblivelse opkræves den fulde egenbetaling.
Afbud kan meddeles på henrikmoellerpraksis@gmail.com eller på mobil 2575 2251

At være til samtale:

Du går ind ad døren i annekset, hænger overtøjet og sætter dig ned i klinikken . Der er toilet i hovedhuset ind ad hoveddøren og døren til højre, hvor der står toilet.

Ved første samtale spørger jeg om navn og cprnummer for at være sikker på din identitet. 

Ved at lytte til og spørge ind til dig, hvordan du oplever problemet, danner jeg mig et billede af dig, din situation og dine vanskeligheder. I samarbejde med dig skal vi prøve at finde ud af, hvorledes DU kan hjælpe dig og hvad mål skal være for behandlingen.

Du lærer først noget om dig selv, hvordan dine reaktioner, tanker og følelser arbejder. Dette kaldes psykoedukation. Jeg kan godt finde på at skrive på tavlen omkring det du beskriver.

Vi finder ud af mulige uhensigtsmæssige mønstre og strategier du bruger for at håndtere dit liv. Jeg udfordrer dig med øvelser, mindfulness eller spørgsmål.

De oplevelser og indsigter du får, skulle gerne føre til ny viden og en forpligtelse til at gøre noget andet, der er mere i tråd med, hvad du ønsker dit liv skal bestå af. Derfor kan du udsætte dig selv for nye handlinger, der kan sætte nye processer i gang. Vigtige processer her er opmærksomhed, accept, medfølelse, forpligtelse og værdier i dit liv.

Efter en samtale kan du være træt eller tung i hovedet, derfor er det en god idé ikke at skulle noget bagefter. Bare en gåtur, sidde på en bænk eller lade nogle lytte til dig.

Efterfølgende samtale samler vi op på tiden der er gået og dine nye erfaringer og sætter nye prsoccer igang.

Jeg beder dig om at sige, hvis der er noget, der ikke fungerer for dig. Hvad det er, jeg gør, som irriterer eller belaster dig. Du har også mulighed for at skifte psykolog. Jeg forventer, at du orienterer om behandlingens effekt og utilsigtede påvirkninger. Så kan jeg anvende det til læring i klinikken.

Du har mulighed som patient at klage over din behandling af mig til Psykolognævnet på www.ast.dk/psykokolognaevnet.dk

Du har mulighed for at indberette utilsigtede hændelser under behandlingsforløb på hjemmesiden www.stps.dk. Det gør jeg også for at lære af det ved at tage det op i min supervision og tilrette procedure i klinikken. Jeg vil støtte dig i oplysninger om klagemuligheder og indberetninger. I forbindelse med klagesager vil jeg deltage aktivt, støtte klienten i at klage og bidrage med relevant information. Jeg tilmelder selv utilsigtede hændelser  til Dansk Patient Sikkerheds Database gennem mit elektroniske system. Erstatninger kan du se mere om ved dette link; https://stps.dk/da/udgivelser/2015/~/media/6BA3E383DCC94CA5BA123238D057EDC5.ashx

 

Udvalgte klienter deltager i en spørgeskemaundersøgelse om oplevelsen af kvaliteten i behandlingen til brug for læring i klinikken gennem egenanalyse og supervision. Du er selv velkommen til at bede om et skema og udfylde og lægge i postkassen.

Resultat af tilfredshedsundersøgelse  med 13 deltagere fra juli til december 2022 med gennemsnitlig score. Tilfredshed på scala fra 1 til 5, hvor 5 er højeste score.

3,9 Hvor tilfreds er du med dit samtaleforløb til nu helt overordnet?

4,2 Hvordan synes du psykologen er at tale med?

4,2 Synes du, at du lærer noget nyt/tænker, handler eller føler anerledes end før samtalerne?

4,0 Er du tryg nok i samtalerne, til at fortælle psykologen, hvis du er utilfreds med noget?

3,8 Hvor ofte kan du bruge det, du har talt med psykologen om i dit liv efterfølgende?

4,2 Hvordan oplever du psykologens professionelle fremtræden eller måde at være på?

 

Psykologen er uddannet i førstehjælp. Der findes skriftlig procedure i samtalerummet.